Cefaloridin, et bredspektret antibiotikum, C19H17N3O4S2, dannes av arter i soppslekten Cephalosporium; også kjent under navn som Ceporin, Ceporan m.fl. Cefaloridin har lav toksisitet, er resistent overfor penicillinase produsert av gule stafylokokker, og tåles vanligvis godt av pasienter som er overfølsomme for penicillin.