Cytaferese, fjerning av celler (vanligvis hvite blodceller eller blodplater) fra plasma ved å lede blod via slanger ut til en blodseparator, hvoretter resten av blodet (røde blodceller og plasma) ledes tilbake til blodbanen. Metoden anvendes bl.a. når en celletype opptrer i særlig høye konsentrasjoner og må fjernes fordi blodet blir tyktflytende (leukemi), eller fordi det er behov for å lage konsentrater av blodplater fra friske blodgivere til bruk hos pasienter med livstruende mangel på denne celletypen (trombocytopeni).