Cytomegalovirus, cytomegalovirus, DNA-virus i herpes-gruppen som oftest forekommer som en del av normalfloraen hos mennesket. Kan gi alvorlig, medfødt infeksjon og infeksjon hos HIV-positive og andre immunsvekkede pasienter, særlig transplanterte. Se cytomegalovirusinfeksjon.