Dødluft, den del av luften vi puster inn som ikke kommer frem til de små lungeblærene (alveolene) men som blir stående i det såkalte dødrom (luftrøret og luftveisgrenene). Navnet er gitt fordi dødluft ikke deltar i gassvekslingen med blodet, slik luften i lungeblærene gjør. I hvile utgjør dødluft ca. 1/3 av luften i et åndedrag. Se for øvrig lunger og åndedrett.