Depolarisering, utladning av en celles membranpotensial. Alle celler i kroppen har et elektrisk potensial over sine membraner, membranpotensialet. Membranpotensialet er en polarisering, dvs en separasjon av ladete partikler, mellom inn- og utsiden. Separasjonen oppstår fordi ionekanaler i membranen tillater at visse ioner, men ikke alle, kan bevege seg fra den ene siden til den andre. Når det gjelder membranpotensialet til nerveceller og muskelceller er det viktigste ionet kalium, K+. Fordi kaliumkonsentrasjonen i utgangspunktet er høyere inne i cellen enn utenfor, strømmer kalium ut igjennom kaliumspesifikke ionekanaler som alltid er åpne. De positivt ladete kaliumionene blir da separert fra negativt ladete ioner som ikke kan bevege seg igjennom membranen, og det oppstår et potensial der innsiden av cellen er negativ i forhold til utsiden. Membranpotensialet er som et batteri som kan drive en rekke energikrevende prosesser, men er også utgangspunktet for elektriske signaler som aksjonspotensialet og synaptiske potensialer, se synapse. Disse potensialene oppstår når flere ionekanaler i membranen åpnes og tillater en rask omfordeling av ioner. Dersom positivt ladete ioner strømmer inn i cellen, slik som skjer under aksjonspotensialet, blir den opprinnelige polariseringen utjevnet. Cellen blir depolarisert.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.