Dysgerminom, ondartet, sjelden svulst i eggstokk eller i hjerne. Dysgerminomer utgår fra kimceller og kan ligne på seminom. Svulstene er meget følsomme for strålebehandling og cytostatika (cellegift), og prognosen er god.