Ekkolali, automatisk gjentagelse av ord og setninger som en hører av andre. Ekkolali forekommer hos små barn på et tidlig tidspunkt av deres språkutvikling. Når det forekommer senere, er det tegn på psykisk utviklingshemning eller en alvorlig psykisk lidelse med forstyrrelse i hjernens funksjon, særlig ved den katatone formen for schizofreni.