Eksogen psykose, eldre betegnelse for psykoser som man antok hadde biologiske årsaker, som regel av ytre (eksogene) natur, for eksempel forgiftninger eller ernæringsmangel. Eksogene psykoser ble skilt fra psykoser som man antok skyldes en konsekvens av sterkt belastende ytre psykologiske hendelser (reaktive psykoser).