Ekstrakt, uttrekk. Ekstrakter lages som regel ved å behandle deler av planter eller dyr med vann, alkohol eller eventuelt andre løsemidler, som så fjernes ved inndamping, f.eks. allergenekstrakt, nypeekstrakt, pollenekstrakt.