Somatoforme lidelser, fellesbetegnelse i ICD-10 for lidelser kjennetegnet ved at legemlige symptomer dominerer pasientens plager uten at legemlig sykdom kan påvises, samtidig som man finner holdepunkter for at psykologiske forhold er av avgjørende betydning for symptombildet. Somatoforme symptomer kan være en del av dissosiative lidelser. ICD-10 skiller mellom fem ulike former for somatoforme lidelser: somatiseringslidelse, enkel somatiseringslidelse, hypokondri, somatoform autonom dysfunksjon, og somatoform smertelidelse.