Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. Begrepet arbeidshelse blir ofte brukt synonymt.Arbeidsmedisin har fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak i arbeidslivet. Tilrettelegging og inkludering av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne er andre sentrale oppgaver. Arbeidsmedisinere kan også yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.Fagområdet befatter seg også med problemstillinger fra det ytre miljø, med såkalt miljømedisin. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Arbeidsmedisin

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 38 artikler:

R

  1. radon