Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse.I motsetning til de fleste andre medisinske spesialiteter, som først og fremst handler om å diagnostisere og behandle sykdom, er arbeidsmedisin hovedsakelig innrettet mot hvordan man kan forebygge sykdom som skyldes arbeidet. Det å ha god kunnskap om årsaker til sykdom blir derfor viktig.. Hele artikkelen