Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. Begrepet arbeidshelse blir ofte brukt synonymt. Arbeidsmedisin har fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak i arbeidslivet. Tilrettelegging og inkludering av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne er andre sentrale oppgaver. Arbeidsmedisinere kan også yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade. Hele artikkelen