Enalapril, legemiddel som hemmer dannelsen av angiotensin. Se også ACE-hemmere.