Erythema infectiosum, sykdom forårsaket av viruset parvovirus B 19. Sykdommen er godartet, og den rammer stort sett barn. I begynnelsen er barnet som regel feberfritt, men det får et utslett som først er mest uttalt i ansiktet. Deretter kommer det et rødflammet utslett på kropp og ekstremiteter. Av og til vil barnet få hodepine og smerter i ledd, men symptomene er aldri alvorlige. Tidligere kalte en denne sykdommen for den femte barnesykdom, men denne betegnelsen brukes lite i dag.