Exanthemsykdommer, uttrykk som tidligere ble brukt spesielt om barnesykdommer med uttalt utslett, slik som meslinger, vannkopper og røde hunder. Betegnelsen brukes lite i dag.