Forostning, prosess der dødt vev og betennelsesprodukter får en tørr osteaktig konsistens. I medisinsk språkbruk blir ordet forostning lite brukt; oftere nyttes uttrykket ostet nekrose om prosessen og resultatet. Mikroskopiske eller makroskopiske områder hvor det foreligger ostet nekrose, ser vi særlig ved tuberkulose.