Fovea er en grop eller en liten fordypning i en overflate. Fovea capitis er en liten fordypning i lårbenshodet.