Fremre røtter, bunter av nervefibrer som trer ut av ryggmargens fremre del segmentvis. Nervefibrene fra hver rot danner ryggmargs- eller spinalnervene i hvert ryggmargssegment sammen med fibrene fra de tilsvarende bakre røtter. Fremre røtter kalles også motoriske røtter, siden de er koblet til ryggmargens forhornceller og derfor inneholder nervefibrer som stimulerer de tverrstripete musklene.