Gassencefalografi, eldre røntgenologisk undersøkelse av hjernen. Cerebrospinalvæsken, som normalt fyller hjernens hulrom (hjerneventriklene) ble erstattet med gass, slik at disse ble vist på røntgenogrammene. Metoden er erstattet av computertomografi.