Gonokokkemi, sykdomstilstand med gonokokker, Neisseria gonorrhoeae, i blodet, som regel på grunn av spredning til blod fra infeksjon i kjønnsorganene. Pasienter med gonokokkemi har høy feber, og ofte pustuløst utslett og leddbesvær. Tilstanden, som behandles med egnet antibiotikum, er meget sjelden i Norge i dag, men forekommer hyppigere i deler av verden hvor gonoré er et helseproblem.