Grovnålsbiopsi, teknikk for å hente ut tynne vevssylindere (biopsier) for undersøkelse i mikroskop. En hul dobbeltnål stikkes inn i det vevet man vil undersøke, f.eks. i nyre, lever, benmarg, en oppfylning eller en svulst. Biopsien, oftest en 1,5–2 cm trådtynn vevssylinder, skjæres ut i dobbeltnålen. Biopsitakingen veiledes oftest med ultralyd eller computertomografi (CT).