Halting er uharmonisk gange. Årsaken kan være skade eller sykdom i bena eller ryggen, enten i skjelettmuskelsystemet eller nervesystemet. Lammelser kan også gi halting.