Hypersomnolens betyr overtretthet. Se også hypersomni.