Hypersomni, oversoving, det å sove mer enn vanlig. Behov for søvn er individuelt, men hos voksne vil vanligvis et søvnbehov over 10–12 timer bli oppfattet som hypersomni. Hypersomni kan være habituelt, skyldes påvirkning av legemidler eller toksiske stoffer, skyldes ulike sykdommer som rammer sentralnervesystemet, eller forekomme som ledd i psykiske lidelser. Se også bipolar lidelse, søvnforstyrrelser.