Hyperventilasjonssyndrom, gjentatt overpusting (hyperventilasjon) på psykisk grunnlag. Ved hyperventilasjonssyndrom vil det ofte være nødvendig med forebyggende behandling som for eksempel psykoterapi eller anvendt avspenning. I psykiatri oppfattes hyperventilasjonssyndrom vanligvis å uttrykke en somatoform autonom dysfunksjon.