Intermitterende eksplosiv lidelse, vedvarende gjentatt (med uvisse mellomrom, periodevis) mistilpasset atferd kjennetegnet ved plutselig og sterkt sinne (raseri) som ikke skyldes påvirkning av alkohol eller andre rusmidler og som ikke forekommer som ledd i en annen psykisk lidelse som for eksempel dyssosial personlighetsforstyrrelse. Til tross for de negative konsekvensene som atferden har for personen selv og andre, klarer personen ikke å motstå impulsene til å reagere. Lidelsen klassifiseres som en impulsforstyrrelse. Årsaken er ikke kjent, men man vil finne forandringer i hjernens funksjon.