Intima-media-tykkelse, angir den samlete tykkelse av arterieveggens indre og midtre lag; tunica intima og tunica media. Uttrykket benyttes spesielt om IMT av halsarterien, fordi denne ligger vel til rette for måling med forfinet ultralyd. Metoden benyttes som et uttrykk for individets grad av aterosklerose, og halsarteriens IMT er vist å være nøye korrelert til tilsvarende i hjertets kransarterier. Metoden angir IMT i millimeter med nøyaktighet ned til 1/1000 mm. Vanligvis øker halsarteriens IMT med ca. 0,02 mm per år hos friske norske voksne.