Intraossøs væsketilførsel, metode hvor man tilfører kroppen væske gjennom en metallnål som er stukket inn i ben slik at spissen står inne i marghulen. Væsken kommer raskt over i blodet. Metoden er et alternativ til intravenøs væsketilførsel (se infusjon) når det er vanskelig å finne vener i akuttsituasjoner. Brukes relativt sjelden, og da oftest hos barn. Leggbenet (tibia) er den mest brukte knokkel for intraossøs væsketilførsel.