Væskebalanse, innholdet og omsetningen av væske i kroppen. Begrepet er tett koblet til innholdet og omsetningen av salter, først og fremst natriumioner. Væskebalansen i kroppen har stor betydning for opprettholdelse av riktig elektrolyttsammensetning og osmotisk trykk i cellene. Kroppen består av ca. 60 % vann, 2/3 inne i cellene (intracellulær væske) og 1/3 utenfor cellene (ekstracellulær væske). Den ekstracellulære væsken deles i den som finnes i vevene (interstitiell væske) og den som finnes i blodårene (intravaskulær væske). Væsketilførselen skjer gjennom mat (ca. 1000 ml per døgn), drikke (ca. 1200 ml per døgn) og stoffskifteprosesser i kroppen (ca. 350 ml per døgn). Væsketap skjer via urin (ca. 1500 ml per døgn), avføring (ca. 100 ml per døgn), svette (ca. 50 ml per døgn) og utåndingsluft (ca. 900 ml per døgn). Er væsketapet større enn inntaket, utløses følelsen av tørst, f.eks. etter kroppslige anstrengelser, der svetteutsondringen øker.