Kaliektasi, lokalisert utvidelse av deler av nyrebekkenet som omslutter nyrepapillene (calyx). Slike forandringer i calyx sees i forbindelse med arrdannelse forårsaket av kronisk nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt). Forandringene påvises ved urografi. Avløpshinder i urinveiene vil vanligvis gi mer diffus utvidelse av nyrebekkenet.