Kaudal anestesi, nerveblokade som først og fremst gir smertefrihet i området rundt endetarmsåpningen, i underlivet, i lysken og på innsiden av lårene. Blokaden fremkalles ved at man sprøyter et lokalanestesimiddel inn i nederste del av epiduralrommet gjennom en nålespiss som stikkes inn i en åpning (hiatus sacralis) som ligger på baksiden av bekkenet, litt ovenfor enden av halebenet. Kaudal anestesi brukes som bedøvelsesmetode for mindre operasjoner i de ovennevnte områdene, og for smertelindring i perioden etter visse operasjoner hos barn. Det oppstår sjelden komplikasjoner. Store doser lokalanestesimidler kan gi forgiftning (se anestesimidler). Det samme kan skje hvis medikamentet ved et uhell sprøytes inn i en blodåre. Se også anestesi, epiduralanestesi.