Klorom, svulstaktig ansamling av leukemiceller (blodkreft) ved myelogen leukemi, utgår oftest fra knokler. Det er ofte et grønlig skjær i huden over svulsten. Stråleterapi gir god lokal effekt.