Koronarembolisme er tilstopping av hjertets koronararterier med materiale som følger med blodstrømmen. Dette er vanligvis materiale fra en blodpropp et annet sted i kroppen.