Koronarembolisme, tilstopping av hjertets kransårer (koronararterier) med materiale som føres med blodstrømmen, vanligvis blodproppsmateriale.