Kranieplastikk, kirurgisk prosedyre for å rekonstruere en defekt eller deformitet av skallen. Vanlig kirurgisk prosedyre innen det nevrokirurgiske fagfelt ved defekter av skallebenet. Innen den rekonstruktive kirurgien benyttes en rekke forskjellige teknikker for å modellere hodets form ved blant annet medfødte misdannelser. Ved en del misdannelser kan hodeskallens vekst hindres dersom hodeskallens vekstsoner smelter sammen for tidlig. Ubehandlet kan tilstanden hindre normal utvikling av hjernen.