Kunstig åndedrett, fellesbetegnelse på forskjellige teknikker som kan opprettholde passasje av luft ut og inn av lungene hos pasienter som ikke puster selv, eller som puster utilstrekkelig i forhold til kroppens behov. Moderne teknikker for kunstig åndedrett går ut på å ventilere pasientens lunger ved å blåse luft inn i luftrørene med overtrykk (se overtrykksventilasjon), mens prinsippet ved eldre metoder var å skape et undertrykk rundt lungene slik at luften ble suget ned i luftrørene (Holger Nielsen-metoden, jernlunge). Se også ansiktsmaske, intubasjon, munn-til-munn(nese)-metoden, respiratorbehandling.