Etter å ha ivaretatt egensikkerhet og varslet 113 er neste steg hos en bevisstløs person at man åpner luftveiene. Vurdere deretter om personen puster normalt. Ved manglende eller svært unormal pust startes HLR.
/Copyright Lærdal Medical AS..

Hjerte-lunge-redning (HLR) er kompresjoner av brystet og innblåsinger gitt i kombinasjon som del av behandling av hjertestans hos barn og voksne. Hjertestans konstateres hos en bevisstløs person der man etter å ha gitt frie luftveier enten ikke hører pustelyder i det hele tatt eller hører svært unormal pust. Innblåsingene gir oksygen til blodet, mens brystkompresjonene gir en sirkulasjon av blod til kroppens organer.

Faktaboks

Også kjent som
HLR

Bakgrunn

HLR skal gis ved konstatert hjertestans og har som overordnet mål å sikre oksygentilførsel til hjernen og andre viktige organer i en begrenset tidsperiode. Pasienter med hjertestans har best mulighet for å overleve hvis HLR starter snarest mulig etter hjertestansen har inntrådt, og om en hjertestarter tilkobles og brukes så raskt som mulig.

Ventilasjonen kan gis som innblåsinger (munn-til-munn-metoden), eller med mer avanserte hjelpemidler. Dette har som formål å gi blodet som sirkulerer igjennom lungene oksygen. Brystkompresjoner gjør at blodet sirkulerer til kroppens organer, men selv optimalt utført vil det bare gi omtrent 25–30 prosent av normal blodsirkulasjon. Brystkompresjoner bidrar til sirkulasjon av blod, dels ved å skape trykkforskjeller i brystkassen som trekker blod inn og ut, og dels ved at det blir direkte trykk på hjertet.

Gjeldende norske retningslinjer for grunnleggende HLR for voksne ble publisert i 2016 av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), som er Den norske legeforening sitt fagråd i spørsmål om gjenoppliving av barn og voksne.

Fremgangsmåte ved mistenkt hjertestans

Frie luftveier gis ved å løfte haken opp og strekke nakken lett bakover. Lytt så etter om personen har normal pust.
/Copyright Lærdal Medical AS..

HLR - brystkompresjoner: Ved unormal pust etter luftveien er åpnet - start HLR. Plasser to hender med håndbaken midt på brystbenet og trykk deretter ned 5–6 cm med frekvens cirka 100-120 brystkompresjoner per minutt. Etter de 30 første kompresjonene skal man gi 2 innblåsninger. Fortsett slik med 30:2.

/Copyright Lærdal Medical AS..
HLR - hjertestarter: En hjertestarter skal om mulig kobles til alle som gjenopplives med HLR. Skru på maskinen. Koble til elektrodene som anvist (tegning på elektrodene). Følg maskinens instruksjoner.
/Copyright Lærdal Medical AS..
Det er viktig at brystkompresjonene er dype nok (5-6 cm) og at førstehjelperen slipper "helt opp" etter å ha trykket ned.
/Copyright Lærdal Medical AS..
HLR - innblåsninger: Førstehjelperen må løfte frem haken på pasienten, holde for pasientens nese og blåse til brystet hever seg. Den vanligste årsaken til at man ikke får det til er at man ikke holde tilstrekkelig fri luftvei eller at man ikke får til en tett nok omslutning av munnen rundt pasientens munn.
/Copyright Lærdal Medical AS..

Om man kommer over en bevisstløs person er fremgangsmåten følgende:

  1. Ivareta egen og andres sikkerhet. Et eventuelt skadested må sikres slik at ikke flere blir skadet.
  2. Varsle AMK på telefon 113. AMK vil videre varsle politi eller brannvesen ved behov. Veiledning gis over telefon fra 113.
  3. Sjekk bevisstheten til den som er syk eller skadet. Dette kan gjøres ved rop og risting, og om vedkommende ikke reagerer på dette forsøke smertestimulering ved å eksempelvis gni knokene hardt midt på brystet. Om personen er bevisstløs sikre frie luftveier ved å løfte haken frem og bøye lett i nakken. Hvis personen puster normalt: overvåk pusten og legg eventuelt pasienten i stabilt sideleie.
  4. Hvis personen ikke puster etter at luftveien er åpnet, start hjerte-lungeredning: Plasser to hender med håndbaken midt på brystbenet og trykk deretter ned fem til seks cm. Etter de 30 første kompresjonene skal man gi 2 innblåsinger ved å løfte haken frem, hold for nesen til personen og blåse inn til brystet hever seg. Man skal deretter fortsette slik med 30:2 til profesjonell hjelp kommer til.
  5. En hjertestarter bør kobles til så raskt som mulig under pågående HLR, og denne vil gi instruksjoner på hva man som hjelper skal gjøre.

Spesielle forhold ved HLR hos barn

HLR - brystkompresjoner hos spedbarn: Ved hjertestans hos barn bør man alltid gi fem innblåsninger før man starter brystkompresjoner. Hos de minste barna gis brystkompresjoner ved å plassere to fingre midt på brystet og komprimere fire cm ned. Ellers som hos voksne med frekvens 100-120 per minutt på brystkompresjonene og forhold 30:2 mellom brystkompresjoner og innblåsninger.
/Copyright Lærdal Medical AS..
Hos barn < 1 år vil bakhodet være relativt stort i forhold til resten av kroppen og det er viktig å strekke hodet til nøytral posisjon for å oppnå frie luftveier. Overstrekk av nakken kan gi ufri luftvei.
/Copyright Lærdal Medical AS..
Ved innblåsninger på spedbarn er det viktig at barnets hode strekkes til normal posisjon og at haken holdes opp. Munnen til førstehjelperen bør omslutte både munn og nese. Det er nok at man blåser til brystet begynner å heve seg.
/Copyright Lærdal Medical AS..

Fremgangsmåten hos bevisstløse barn følger de samme prinsippene som hos voksne, med noen tilpasninger. I denne sammenheng regnes barn som personer under pubertetsalder.

  1. Hos barn bør man ved oppstart HLR alltid starte med fem innblåsinger først. Dette fordi for lite oksygen i blodet er en vanligere årsak til hjertestans hos barn enn hos voksne.
  2. Frie luftveier hos barn under ett år sikres best ved å strekke hodet til normal posisjon. Overstrekk av nakken kan gi ufrie luftveier hos de minste barna.
  3. Hos barn under ett år (eller de minste barna) gjennomføres brystkompresjoner ved å trykke med to fingre midt på brystbeinet med dybde fire cm. Ellers gjennomføres HLR som hos voksne med 30:2 som forhold mellom brystkompresjoner og innblåsinger.

Typer hjerte-lunge-redning

Grunnleggende HLR består av brystkompresjoner og innblåsinger, med eller uten veiledning fra telefon 113.

Ofte brukes begrepet DHLR om HLR med bruk av hjertestarter, men dette betegner et spesifikt kurskonsept fra NRR. Det finnes også andre kurskonsepter som lærer bort HLR med bruk av hjertestarter. Det er ikke nødvendig å ha hatt et kurs i bruk av hjertestarter for å bruke en slik på en reell hjertestanshendelse.

Begrepet avansert HLR brukes ofte om HLR kombinert med bruk av hjertestarter, ulike former for håndtering av luftvei, kontrollert ventilering samt administrasjon av medikamenter. Begrepet AHLR brukes ofte om denne kombinasjonen av medisinske tiltak ved hjertestans, men dette betegner et spesifikt kurskonsept fra NRR.

Historikk

En rekke former for gjenoppliving av livløse mennesker har blitt forsøkt opp gjennom historien, inkludert ulike former for innblåsinger (for eksempel Holger Nielsen metoden).

HLR i sin moderne form ble lansert av Kouwenhoven og medarbeidere i 1960. I forbindelse med forsøk på hunder med hjertestans ble det oppdaget ved en tilfeldighet at ved å lene en tung elektrode på hundens bryst, oppsto en endring i blodtrykkskurven. Ved å gjenta dette flere ganger, oppsto fluktuasjoner i blodtrykkskurven lik den man ser ved normal sirkulasjon av blod fra hjertet. Forskerne oppdaget at ved å gi brystkompresjoner ved hjertestans, kunne hjertet og hjernen tåle lengre perioder uten normal blodforsyning. I tillegg ble det oppdaget at hjerterytmeforstyrrelser holdt seg lenger ved hjertestans og kunne støtes ut med en hjertestarter senere enn hos hunder som ikke fikk brystkompresjoner.

De første retningslinjene innen HLR ble publisert av American Heart Association i 1966, hvor munn-til-munn og brystkompresjoner var sentrale elementer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg