Laryngitt, strupekatarr. Årsaken kan være infeksjon, kronisk oppgulp av sur magesaft, inhalasjon av skadelige damper, gasser, røyk (tobakksrøyk) eller feilaktig og overdreven stemmebruk. Laryngitt fører til heshet eller fullstendig stemmetap. Se falsk krupp, heshet.