Leiedrenasje, metode som benyttes for å hjelpe pasienter til å få hostet opp slim fra lunger og nedre luftveier. Pasienten plasseres i en stilling som gjør at slimet ved hjelp av tyngdekraften renner i retning av de sentrale delene av bronkialtreet der det starter en hosterefleks, hvorpå slimet hostes opp. Metoden brukes av fysioterapeuter, som også lærer pasientene å gjennomføre leiedrenasje på egen hånd. Leiedrenasje er aktuelt ved bl.a. bronkiektasier og cystisk fibrose.