Letalitet er et mål på dødelighet. Letalitet angir andelen syke som dør av en gitt sykdom i løpet av en gitt tidsperiode, for eksempel ett år. Et annet ord for letalitet er sykdomsdødelighet. I nevneren inngår kun antall mennesker som har fått sykdommen i løpet av en gitt tidsperiode.

Faktaboks

Uttale

letalit'et

Etymologi
fra latin lethum, ‘død’
Også kjent som

sykdomsdødelighet

Et annet mål på dødelighet er mortalitet. Mortalitet angir andelen av en befolkning som dør i løpet en gitt tidsperiode. I nevneren inngår både friske og syke mennesker. Sykdomsspesifikk mortalitet angir andelen av en befolkning som dør av en gitt sykdom i løpet en gitt tidsperiode.

Dødelighet er en fellesbetegnelse for mortalitet og letalitet.

Eksempler

En populasjon med 1 000 personer følges i ett år. I løpet av dette året dør totalt 12 personer av ulike årsaker. 3 av personene dør av influensa. Influensa ble diagnostisert hos 60 av personene i populasjonen. I dette eksempelet kan dødelighet uttrykkes på flere ulike måter:

  • Mortalitet (befolkningsdødelighet): 12/1000 = 0,012 = 1,2 prosent per år
  • Mortalitet av influensa (sykdomsspesifikk befolkningsdødelighet): 3/1000 = 0,003 = 0,3 prosent per år
  • Letalitet av influensa (sykdomsdødelighet): 3/60 = 0,05 = 5 prosent per år

En sykdom som rabies har lav mortalitet i Norge, ettersom svært få mennesker dør av sykdommen. Samtidig er letaliteten av rabies høy fordi en stor andel av dem som blir smittet, dør av sykdommen.

Tolkning av letalitetstall

Mål på dødelighet har høy validitet dersom sykdommen blir diagnostisert og registrert korrekt i populasjonen som undersøkes. Lang sykdomsvarighet medfører usikkerhet om hvorvidt dødsfall er forårsaket av den bestemte sykdommen eller andre årsaker. Dødsfall som feilaktig tilskrives sykdommen, vil gi falskt forhøyet letalitet samtidig som befolkningsdødeligheten forblir uendret. Tilsvarende vil uregistrerte dødsfall som i realiteten var forårsaket av sykdommen, medføre falskt lav letalitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg