Leverpuls, klinisk betegnelse på at man kjenner pulsslagene ved palpasjon av leveren. Tas til inntekt for lekkasje i trikuspidalklaffen i hjertet ved vesentlig høyre hjertesvikt. Pulsbølgen går da «baklengs» i systemet til leveren via nedre hulvene.