Lobulært carcinoma in situ, vekstforstyrrelser i endepartiene av kjertelvevet i en brystkjertel. Regnes som et forstadium til brystkreft. Ca. 25 % av kvinner med påvist lobulært carcinoma in situ utvikler brystkreft, like hyppig i begge bryst. Påvises ofte som et tilfeldig funn ved vevsprøve fra brystkjertel for godartet, evt. ondartet svulst, gjerne i 40–50-årsalder. Hvis det foreligger svært utbredte lobulært carcinoma in situ-forandringer og pasienten har klar familiær disposisjon for brystkreft, kan det diskuteres om alt brystkjertelvev bør fjernes profylaktisk. Alternativet er nøye etterkontroll, med mammografi, ultralydundersøkelser og evt. magnettomografikontroll (MRI) av brystene i mange år fremover.