Medbestemmelse innebærer at pasienter og brukere medvirker til hvordan helsehjelp gis.

Faktaboks

Også kjent som

Samvalg, brukermedvirkning

Medbestemmelse skal fremme reell pasientautonomi og godt samarbeid mellom pasienter, brukere, og helse- og omsorgspersonell. For å realisere medbestemmelse i helse- og omsorgstjenesten, skal pasienter og brukere gis god informasjon om hvilke valgmuligheter de har, og sammen med helse- og omsorgspersonell ta valg mellom de tjenester som er tilgjengelige og forsvarlige. Dette kalles samvalg.

Rett til medvirkning og informasjon

Rett til medvirkning og informasjon er grunnleggende rettigheter for pasienter og brukere i Norge. Disse rettighetene henger tett sammen, og er nedfelt og utdypet i Pasient- og brukerrettighetsloven med tilhørende rundskriv. For å være i stand til å medvirke på en meningsfull måte, må pasienter og brukere få informasjon de kan forstå. Informasjonen må altså gis i en form som er tilpasset den enkelte.

Medvirkning og samarbeid

Det skal i helse- og omsorgstjenesten legges stor vekt på hvilket tjenestetilbud en pasient eller bruker ønsker. Medvirkning og samvalg forutsetter en egeninnsats fra pasienten eller brukeren, slik at en selv bestemmer hvor mye en ønsker å medvirke.

Ved usikkerhet skal helsepersonellet gi pasienten en anbefaling om hvilket tjenestetilbud som i sum vil være det beste. Retten til å medvirke omfatter ikke muligheten til å velge alternativer som ikke er helsefaglig forsvarlige.

Barns medbestemmelse

Retten til medbestemmelse gjelder i helsetjenesten også barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barn skal gis informasjon tilpasset deres alder og modenhet, og det skal legges vekt på hva barnet mener. Heller ikke barn kan velge et alternativ som ikke er forsvarlig faglig sett, og det er alltid helsepersonell som har siste ord i beslutninger angående barn.

Medbestemmelse og samtykkekompetanse

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens eller brukerens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. Dette vil si at pårørende kan medvirke i den grad det kan sies å være i pasientens interesse.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg