Medisinsk etikk

Medisinsk etikk er studiet av verdier, normer og idealer i utøvelse og utvikling av helsehjelp og helsetiltak. . Hele artikkelen