Medisinsk etikk

Medisinsk etikk, i medisinsk sammenheng betegnelse på studiet av holdninger, verdier og normer i medisinen. Medisinsk etikk er et hjelpemiddel til å gjøre medisinen bedre blant annet ved å øke bevisstheten rundt de mange verdikonflikter som medisinen gir opphav til. Moderne medisinsk etikk er et stort felt som bygger på mange ulike tradisjoner. Mens den medisinske etikken opprinnelig var synonym med legeetikken, er i dag profesjonsetikken bare en av flere retninger innen medisinsk etikk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Medisinsk etikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 15 artikler: