Melfalan, cellegift av såkalt alkylerende type, kan gis i tablettform. Er særlig brukt ved myelomatose.