Monoamino-oksidase, enzym som bryter ned monoaminer som er viktige signalstoffer i hjernen. Mengden av disse stoffene kan forandres ved visse sykdommer og det er da mulig å gi stoffer som enten erstatter disse eller hemmer nedbrytningen, se monoamino-oksidasehemmere.