Muskeldystrofi, gruppe av arvelig betingede primære muskelsykdommer med mer eller mindre uttalt muskelsvinn (muskelatrofi). Mest kjent er Beckers muskeldystrofi, Duchennes muskeldystrofi og andre muskelsykdommer.