Mutagen, fysisk eller kjemisk faktor som øker hyppigheten av mutasjon. Mutagenet kan være høyenergetisk stråling eller ett av en lang rekke kjemiske stoffer, fra stridsgasser og cellegifter som brukes i medisinen, til forurensninger i eller omkring kjemisk industri.