Nefroblastom, sjelden form for nyrekreft som nesten bare forekommer hos barn. Det er 5–10 nye tilfeller per år i Norge. Svulsten oppdages oftest ved at foreldrene kjenner en oppfylling i barnets mage. Blod i urinen (hematuri) er betydelig sjeldnere enn ved nyresvulster hos voksne. Røntgenundersøkelser gir et karakteristisk bilde. Behandlingen består av radikal kirurgi, cellegift og eventuell stråling. Prognosen for nefroblastom er svært god selv ved langtkommen sykdom.