Nyrekreft er kreftsvulster som vokser ut fra selve nyrevevet. Man skiller mellom to hovedtyper: hypernefrom og nefroblastom (Wilms tumor).