Betegnelse for sammenkobling av ulike deler av hjernen i kretser som gjennom samordnet aktivitet er ansvarlig for en bestemt funksjon (funksjonelle nettverk). Dette kan for eksempel være forbindelser mellom deler av hjernebarken og dypereliggende kjerner.