Oat-cell carcinoma, undertype av småcellet lungekreft, hvor kreftcellene i mikroskopisk snitt av svulsten ligner på havrekorn (eng. oat). 15–20 % av lungekrefttilfellene i Norge er av denne typen, som viser stor tendens til spredning til andre organer. Småcellet lungekreft er ganske følsom for behandling med cytostatika (cellegift), som gir bedring hos 70–80 % av pasientene, selv ved spredning. Det er likevel bare 2–5 % av pasientene som oppnår varig helbredelse, og 50 % dør innen vel ett år etter diagnosetidspunktet. Strålebehandling kan gi god lindrende effekt.